Pressinfo på svenska

BYARNA ÖPPNAR SINA DÖRRAR LÖRDAGEN DEN 6 JUNI

Byar runt om i Finland önskar alla välkomna att bekanta sig med byarnas verksamhet, servicen i byarna och byborna på Öppna Byarnas dag 6.6.2015. Under dagen är det möjligt att göra en avstickare till närbelägna byar, bekanta sig med för en själv obekanta byar eller bara göra en rundtur i landskapet.

Öppna Byarnas dag ordnas i år för första gången som riksomfattande. För arrangemanget står Byverksamhet i Finland rf och de regionala byaföreningarna. Öppna Byarnas dag har sitt ursprung i Satakunda, där dagen firas redan för tredje gången. Eftersom dagen varit populär hos både byar och besökare, har man velat göra temadagen till en nationell händelse. ”Det är viktigt att lyfta upp byarna som goda boendeorter och gemenskaper, inom vilka det finns en storartad verksamhet”, säger byaombudet Hanna Ruohola från SataKylät ry. Ruohola har varit med ända från första början i arrangemanget av dagarna.

Syftet med dagen är att föra fram tillvaron i byarna, samt byarnas aktiva verksamhet och utbud genom ett stort jippo runt om i landet. Dagen är även ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med byarnas tomterbjudanden och service för alla de som drömmer om att flytta till landet eller äga ett fritidshus där.

Öppna Byar, som förekommer ända från Hangö upp till Utsjoki , bjuder på ett mångsidigt program, från lopptorg och kaféer till teaterföreställningar och notdragning. Byborna tar varmt emot besökare, så välkomna till byn!

För arrangemanget av byarnas mångsidiga begivenheter svarar byarnas aktiva invånare, föreningar, företag oh aktörer. De regionala byaföreningarna står tillsammans med Byaverksamhet i Finland rf för arrangemang, information och marknadsföring av dagen.

 

Byaverksamhet i Finland rf, eller SYTY, främjar byaverksamheten på riksplanet och övrig lokal utveckling. SYTY fungerar som ett landsomfattande samarbetsorgan för byar och för organisationer som befrämjar landsbygdsutveckling.

 

På adressen www.avoimetkylat.fi finns en karta med de byar som deltar och evenemangen, kontaktpersoner för orterna eller byaombudens kontaktuppgifter, samt uppgifter om Öppna Byar.

 

Tilläggsuppgifter fås av byaombuden på orterna eller av nationella koordinatorn:

Hanna Ruohola, 044-357 6181, hanna.ruohola@satakylat.fi (nationell koordinator och Satakunda)